Fundacja Noweko

Fundacja ma na celu:

  • działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, w tym ekologii życia, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;
  • popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem;
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekologii, ekologii życia, ochronie środowiska oraz o zrównoważonym rozwoju;
  • upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
  • inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej.

Fundacja Noweko.

KRS 0000660021
REGON: 366394952
NIP: 9372689439

Tel. kontaktowy: +48 784 896 621

Nr naszego rachunku bankowego: 

48 1140 2004 0000 3402 7681 3635
 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w osiąganiu naszych celów:)